שלות דפיקה ניילון יחיד / שלות דפיקה ניילון כפול

שלות דפיקה יחיד 18 מ"מ / שלות דפיקה כפול 18 מ"מ

שלות דפיקה יחיד 20 מ"מ / שלות דפיקה כפול 20 מ"מ

שלות דפיקה יחיד 25 מ"מ / שלות דפיקה כפול 25 מ"מ

שלות דפיקה יחיד 32 מ"מ

03-5504477