מגוון רחב של רגליות פילוס

רגלית פילוס קוטר 17.5 מ"מ / רגלית פילוס קוטר 28 מ"מ

רגלית פילוס קוטר 32 מ"מ / רגלית פילוס קוטר 40 מ"מ

תבריגים M10 / M8 / M6

תבריג "3/8

03-5504477