אום משושה מילימטרי

אום משושה מילימטרי מגולוון

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42

אום ניילוק מילימטרי

אום ניילוק מילמטרי מגולוון

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42

אום פלנג' מילימטרי

אום פלנג' מילימטרי מגולוון

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42

אום כיפה מילימטרי

אום כיפה מילימטרי מגולוון

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42

אום כנף מילימטרי

אום כנף מילימטרי מגולוון

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42

אום נעץ מילימטרי

אום נעץ מילימטרי מגולוון

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42

אום כלוב מילימטרי

אום כלוב מילימטרי מגולוון

מגיע במידות: M4, M5, M6, M8, M10, M12

מופה אום חיבור מילימטרי

מופה אום חיבור מילימטרי

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24

אום משושה אינצ'י

אום משושה אינצ'י

מגיע במידות: "1/8, "5/32, "3/16, "1/4, "5/16, "3/8, "1/2, "9/16, "5/8, "3/4, "7/8, "1, "1/8 1, "1/4 1, "3/8 1, "1/2 1, "3/4 1, "2, "1/4 2, "1/2 2

אום ניילוק אינצ'י

אום ניילוק אינצ'י

מגיע במידות: "1/8, "5/32, "3/16, "1/4, "5/16, "3/8, "1/2, "9/16, "5/8, "3/4, "7/8, "1, "1/8 1, "1/4 1, "3/8 1, "1/2 1, "3/4 1, "2, "1/4 2, "1/2 2

אום פלנג' אינצ'י

אום פלנג' אינצ'י

מגיע במידות: "1/8, "5/32, "3/16, "1/4, "5/16, "3/8, "1/2, "9/16, "5/8

אום כיפה אינצ'י

אום כיפה אינצ'י

מגיע במידות: "1/8, "5/32, "3/16, "1/4, "5/16, "3/8, "1/2, "9/16, "5/8, "3/4, "7/8, "1

אום כנף אינצ'י

אום כנף אינצ'י

מגיע במידות: "1/8, "5/32, "3/16, "1/4, "5/16, "3/8, "1/2, "9/16, "5/8, "3/4, "7/8, "1, "1/8 1, "1/4 1, "3/8 1, "1/2 1, "3/4 1, "2, "1/4 2, "1/2 2

אום נעץ אינצ'י

אום נעץ אינצ'י

מגיע במידות: "1/8, "5/32, "3/16, "1/4, "5/16, "3/8, "1/2, "9/16, "5/8, "3/4, "7/8, "1, "1/8 1, "1/4 1, "3/8 1, "1/2 1, "3/4 1, "2, "1/4 2, "1/2 2

אום כלוב אינצ'י

אום כלוב אינצ'י

לפרטים נוספים התקשר 03-5504477

דיסקה שטוחה סטנדרט

דיסקה שטוחה סטנדרט מגולוון

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42

דיסקה שטוחה רחבה

דיסקה שטוחה רחבה מגולוון

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42

דיסקה קפיץ

דיסקה קפיץ מגולוון

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42

דיסקה משוננת

דיסקה משוננת מגולוון

מגיע במידות: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42

שייבה

שייבה שטוחה

03-5504477

אום עין

אום עין

אום עין מ"מ / אינצ'י

בורג עין זכר

בורג עין זכר

בורג עין זכר מ"מ / אינצ'

אום לגלגל

אום לגלגל

03-5504477

בקרוב מוצר חדש

****** מגיע באורכים:

***************

בקרוב מוצר חדש

****** מגיע באורכים:

***************